Anotació

Sortes Shakespeareanae

12laura-gomez-investidura-quim-torre-hemicicle-parlament_1_630x630

Parlament de Catalunya, discurs d’investidura del 131è president de Catalunya, Quim Torra, Barcelona, 12 de maig de 2018.

 

 

«Come on, my lords,

the better foot before.»

 

 

William Shakespeare, Titus Andronicus (1591-1592), act. 2, scene 3, v. 192.

 

 

 

 

 

Anuncis
Anotació

Sortes Shakespeareanae

Maman, Louise Bourgeois's steel and marble sculpture of a spider, standing at nine metres tall..jpg

Maman, Louise Bourgeois’s steel and marble sculpture of a spider, standing at nine metres tall, in London.

 

 

This peace is nothing but to rust iron.

 

 

William Shakespeare, The Tragedy of Corolianus, Act 4, Scene 5, vv. 200-201.

 

 

 

 

 

 

Anotació

Love

a3.jpg

By Marc Vicens, 2016.
[https://menjarblanc.wordpress.com/]

 

[…] «L’amor
fa que els joves captivin i que els vells desvariïn;
és savi quan és foll, i és foll quan és prudent.»

 

How love makes young men thrall and old men dote;
How love is wise in folly, foolish-witty.

 

William Shakespeare (1564-1616), Venus i Adonis [Venus & Adonis, 1593]. Traducció de Salvador Oliva. Barcelona: Fundació Pere Coromines/Ara Llibres, 2016, pp. 99, vv. 836-838.

 

 

 

 

 

 

 

Anotació

As caterpillars do the tender leave

adonis

By Marc Vicens, 2016.
[https://menjarblanc.wordpress.com/]

 

No en diguis, doncs, amor. L’amor se’n va anar al cel,
quan li va usurpar el nom la luxúria suosa,
que s’alimenta, revestida d’innocència,
de la bellesa fresca, tacant-la de retrets,
perquè l’ardent tirana l’ataca i destrueix,
tal com fan les erugues amb les fulles més tendres.

 

 Call it not love, for Love to heaven is fled,
Since sweating Lust on earth usurp’d his name;
Under whose simple semblance he hath fed
Upon fresh beauty, blotting it with blame;
Which the hot tyrant stains and soon bereaves,
As caterpillars do the tender leaves.

 

William Shakespeare (1564-1616), Venus i Adonis [Venus & Adonis, 1593]. Traducció de Salvador Oliva. Barcelona: Fundació Pere Coromines/Ara Llibres, 2016, pp. 97, vv. 793-798.