Com s’ho fa…?

Benoit Paillé.


Del «Bloc de notes»

«¿Com s’ho fa la terra per semblar-nos sempre nova, per no parar de semblar-nos-ho? “El món es més jove que jo”, deia Carles Riba. ¿Què ho fa que en el mar que torna i retorna sobre un mateix punt, no hi veiem monotonia inútil…»
Perejaume, Pagèsiques(2011).