Imaginar o recordar

Les fotografies de Josep Brangulí (1879-1945) s’exposen al CCCB.


«No sé què és millor: el que feia abans, imaginar escenes, o el que faig ara, recordar-ne. Imaginar o recordar, heu ací el dilema.
Allò que he viscut, allò que ha esdevingut experiència, anul·la la idea preconcebuda, sovint superior.
Passem mitja vida imaginant i anhelant el futur i l’altra mitja recordant el passat.
Imaginar o recordar, heus ací el dilema. En tot cas, ambdós exercicis superen la realitat. Mentre complia les fantasies no me’n delectava tant com abans o després de complir-les.
Això sí, sense experiències no hi ha records. Cal viure amb intensitat, no sols pel goig efímer, sinó per acumular grans records, inversió de futur.»

Manuel Baixauli, L’home manuscrit (2007). Barcelona, Proa, p. 109.