Anotació

Trump’s coming!

photo

 

 

«El president Trump és lesbiana!»

 

«President Trump is a lesbian!»

 

 

Adaptació de: Leonard Michaels (1933-2003), Sylvia (1992). Traducció de Dolors Udina. Barcelona: Viena Edicions, 2010, p. 14.