Tot passant el rosari: jornada electoral

Un participant en la Conferència de Bisbes Catòlics dels Estats Units de Baltimore passa el rosari mentre espera en el vestíbul de l’hotel. Fotografia: Kevin Lamarque.


«A Vós, celestial princesa, sagrada Verge Maria, us ofereixo en aquest dia l’ànima, la vida i el cor. Mireu-me els ulls plens d’amor; no em deixeu, no, mare mia.
»Sant Marc, santa Creu, santa Bàrbara no ens deixeu.
»Dolcíssim Sagrat Cor de Jesús, en Vós confio.
»Senyor, tingueu pietat, Crist, tingueu pietat, Senyor, tingueu pietat. Crist, oïu-nos, Crist escolteu-nos. Déu pare celestial. Tingueu pietat de nosaltres.
»Àngel de la guarda, dolça companyia, no em desempareu ni de nit ni de dia, i no em deixeu sol, que jo em perdria.
»Santa Maria, mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l’hora de la nostra mort. Amén.
»A Vós sospirem, gemint i plorant en aquesta vall de llàgrimes. Ara, doncs, advocada nostra, gireu envers nosaltres aquests ulls vostres tan misericordiosos.
»Consoladora dels afligits, pregueu per nosaltres.
»Amb vostre nom comença nostra història i és Montserrat el nostre Sinaí. Sien per tots l’escala de la glòria, eixos penyals coberts de romaní. Rosa d’abril, morena de la serra, de Montserrat estel, il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap al cel.
»Arcàngel Sant Miquel, defenseu-nos en la lluita, sigueu el nostre ajut contra la dolenteria i els paranys del dimoni.
»Sant Antoni, sant Antoni, sant Antoni gloriós, lliureu-nos de prendre mal i del dimoni enganyós.
»Mare de Déu del Carme, amb el vostre escapulari i el rosari, vulgueu sempre defensar-me.
»Oh, gloriosa santa Rita, aconseguidora de gràcies impossibles, concediu-me el miracle que us imploro postrat als vostre peus.
Jesús, Maria, Josep!
»Que Déu Nostre Senyor, amb la seva infinita misericòrdia, ens agafi confessats. I que no sigui pels segles dels segles. Amén.»
Ramon Solsona, «Us ofereixo en aquest dia», El Punt Avui (20.11.2011), p. 19.