El bon sentit

Una manifestant pren part en la marxa de Tòquio de l’11 de setembre de 2011, que marcava els sis mesos exactes des del terratrèmol i tsunami de l’11 de març. Fotografia: Issei Kato.


«El bon sentit és la cosa més ben repartida del món, ja que tothom pensa estar-ne tan ben proveït que fins aquells qui són més difícils d’acontentar en qualsevol altra cosa no acostumen a desitjar-ne més del que tenen.»
René Descartes (1596-1650), Discurs del mètode (1637). Traducció Pere Lluís Font. Barcelona: Edicions 62, 2008, p. 53.