Qué valor!

«Qué valor!» (gravat 7). La sèrie de 80 gravats de Francisco de Goya (1746-1828) Los Desastres de la Guerra del Museu de Mataró s’exhibeixen a la planta baixa de Ca l’Arenas de Mataró (carrer d’Argentona, 64). Els gravats corresponen a l’estampació realitzada durant la Guerra Civil l’any 1937, a partir de les planxes originals de Goya a la Calcografía Nacional de Madrid, organisme que encara les conserva.