Anotació

L’esclariment

marlene-mourreau-via-twitter

Marlene Mourreau via Twitter.

 

«Arriba un moment en què l’esclariment és indiscret.»

 

Josep Pla (1897-1981), Barcelona, una discussió entranyable (1956). Dins Josep Pla, Obra Completa, vol. 3: Primera volada (1966). Barcelona: Destino, 1989, p. 265 (Places i carrers).