Anotació

Character

BCN at night By Vincent Laforet

Barcelona night by Vincent Laforet.

 

«El caràcter és el destí, digué Novalis.»

 

«Character is Fate, said Novalis.»

 

 

Thomas Hardy (1840-1928), L’alcalde de Casterbridge [The Mayor of Casterbridge, 1886]. Traducció de Lluís Comes i Arderiu. Barcelona: Columna, 1998, p. 117 (cap. 17)

 

 

 

Anotació

I want to see the warrld

Winter Tourists Picnicking on Beach near Sarasota, Florida, by Marion Post Wolcott, 1941

Winter Tourists Picnicking on Beach near Sarasota, Florida, by Marion Post Wolcott, 1941.

 

«—Tant de bo em pogués quedar, de veritat que m’agradaria —va respondre—, però no, no pot ser! Vull veure món.»

 

«“I wish I could stay —sincerely I would like to,” he replied. “But no—it cannet be! it cannet! I want to see the warrld.”»

 

Thomas Hardy (1840-1928), L’alcalde de Casterbridge [The Mayor of Casterbridge, 1886]. Traducció de Lluís Comes i Arderiu. Barcelona: Columna, 1998, p. 54 (cap. 7)

 

 

Anotació

Caníbals!

Je suis copte

 Estat Islàmic (ISIS), grup terrorista fanàtic i integrista caracteritzat per les seves atrocitats, Que Al·là i Déu els confonguin!, ha reivindicat en un vídeo de cinc minuts el degollament de vint-i-un cristians coptes egípcis capturats a Líbia entre el desembre i el gener.

 

«—Ni un caníbal no ho hauria fet, això! —es van lamentar els qui l’escoltaven.»

 

 «“Twas a cannibal deed!” deprecated her listeners.»

 

Thomas Hardy (1840-1928), L’alcalde de Casterbridge [The Mayor of Casterbridge, 1886]. Traducció de Lluís Comes i Arderiu. Barcelona: Columna, 1998, p. 123 (cap. 18)

 

 

 

Anotació

The more I try to know the more ignorant I seem

soth-1-y-2

 Francis Bacon, Two Studies For Self-Portrait, 1977.

 

 

«No sé totes les coses que m’agradaria saber. M’he esforçat a llegir i aprendre tota la vida, però com més miro d’aprendre, més ignorant em fa l’efecte que sóc.»

 

«I don’t know so much as I could wish. I have tried to peruse and learn all my life; but the more I try to know the more ignorant I seem.»

 

Thomas Hardy (1840-1928), L’alcalde de Casterbridge [The Mayor of Casterbridge, 1886]. Traducció de Lluís Comes i Arderiu. Barcelona: Columna, 1998, p. 293 (cap. 41)

 

 

 

 

Anotació

A man who has been captured by an idea

ARISABAJA4

Antoni Arissa (1900-1980), Sense títol (1930-1936).

 

«Va llegir la nota a poc a poc i es quedà absort en uns pensaments, no pas capriciosos, però sí irregularment intensos, com els d’un home que ha estat presa d’una idea.»

 

«He read the note slowly, and fell into thought, not moody, but fitfully intense, as that of a man who has been captured by an idea.»

 

Thomas Hardy (1840-1928), L’alcalde de Casterbridge [The Mayor of Casterbridge, 1886]. Traducció de Lluís Comes i Arderiu. Barcelona: Columna, 1998, p. 44 (cap. 6).