Anotació

Huge quantities of things

107382-944-511

Igor Stravinsky, by Arnold Newman, Nueva York, 1946.

 

 

«Els pobres senten una atracció irresistible per les grans acumulacions d’objectes.»

 

«Poor people have a great passion for huge quantities of things.»

 

Betty Smith [Sophina Elisabeth Wehner,1896-1972], Creix un arbre a Brooklyn [A Tree Grows in Brooklyn, 1943], traducció de Josep Alemany, Barcelona, L’Altra, 2018, p. 51.