Anotació

Worldly

 

naomi5

 Naomi Campbell by Thierry Le Gouès 1992.

 

«El més evident que se’n podia dir és que era frívola; es preocupava en excés pel rang, l’alta societat i l’èxit al món —cosa que en un sentit era veritat; ella ho havia admès.»

 

«The obvious thing to say of her was that she was worldly; cared too much for rank and society and getting on in the world  —which was true in a sense; she had admitted it to him.»

 

Virginia Woolf (1882-1941), La senyora Dalloway [Mrs Dalloway, 1925]. Traducció de Dolors Udina. Barcelona: RBA La Magrana, 2013, p. 86.