Anotació

Quand on lit…

00717512.JPG

George Silk, Chorus girl Linda Lombard, resting her legs after a tough night on stage, 1949.

 

«Quan es llegeix massa ràpid o massa lentament no s’entén res.»

 

« Quand on lit trop vite ou trop doucement on n’entend rien. »

 

Blaise Pascal (1623-1662), Pensament [Pensées]. Introducció, traducció i notes de Miquel Costa. Barcelona: Fundació Pere Coromines/Ara Llibres, 2015, p. 50 (fr. 41).