L’home: glòria, bufó i enigma que és del món

Escolar indi disfressat de déu Krishna. 
Fotografia: Rajesh Kumar Singh.Assaig sobre l’home
Coneix-te, doncs, a tu mateix, no pensis que                       [Déu vigila;
l’Home és el que la humanitat ha d’estudiar.
Situat en eix istme de condició intermèdia,
foscament assenyat i amb barroera grandor:
amb massa saber per a la banda escèptica,
i massa feblesa per a l’orgull estoic,
es troba al bell mig; no sap si fer o restar,
i dubta entre creure’s déu o bèstia;
o si s’estima més la ment o el cos,
nascut per morir, pensant per errar;
igualment ignorant és la seva raó,
tant si pensa molt com pensa poc:
caos de pensament i passió, ben barrejats;
espatllat per ell mateix, o al contrari;
mig creat per elevar-se, mig creat per sucumbir;
gran senyor de totes coses, que víctima és de                        [tot;
de la veritat el jutge únic, llançat a infinit error:
glòria, bufó i enigma que és del món!
Alexander Pope (1688-1744), Epístola II (fragment), 1733-1734.
Poesia anglesa i nord-americana.Traducció de Francesc Parcerisas. Barcelona: Ed. 62, 1885, p. 220.
An Essay On Man: Epistle II
Know then thyself, presume not God to scan;
The proper study of mankind is man.
Plac’d on this isthmus of a middle state,
A being darkly wise, and rudely great:
With too much knowledge for the sceptic side,
With too much weakness for the stoic’s pride,
He hangs between; in doubt to act, or rest;
In doubt to deem himself a god, or beast;
In doubt his mind or body to prefer;
Born but to die, and reas’ning but to err;
Alike in ignorance, his reason such,
Whether he thinks too little, or too much:
Chaos of thought and passion, all confus’d;
Still by himself abus’d, or disabus’d;
Created half to rise, and half to fall;
Great lord of all things, yet a prey to all;
Sole judge of truth, in endless error hurl’d:
The glory, jest, and riddle of the world!
Alexander Pope (1688-1744), Epístola II (fragment), 1733-1734.

Així vull viure…

Lopburi, Tailàndia. Una persona allibera un ocell de la gàbia en senyal de bona  sort. Fotografia: Chaiwat Subprasom/Reuters.Ode On Solitude
 Happy the man, whose wish and care
    A few paternal acres bound,
  Content to breathe his native air
                In his own ground.
 Whose herds with milk, whose fields with                     [bread,
    Whose flocks supply him with attire,
  Whose trees in summer yield him shade,
                In winter fire.
 Blest, who can unconcern’dly find
    Hours, days, and years slide soft away,
  In health of body, peace of mind,
                Quiet by day;
 Sound sleep by night; study and ease,
    Together mix’d; sweet recreation;
  And innocence, which most does please,
                With meditation.
 Thus let me live, unseen, unknown,
    Thus unlamented let me die,
  Steal from the world, and not a stone
                Tell where I lie.
Alexander Pope (1688-1744), Ode On Solitude, 1700.Oda sobre la solitud
Feliç l’home el desig i cura del qual
és limitat per alguns pocs acres paterns,
i s’acontenta tot respirant l’aire nadiu,
en son terreny.
A qui la vacada dóna llet, i pa els camps
i els seus ramats proporcionen abillament,
a qui, a l’estiu, donen ombra els seus arbres,
foc a l’hivern.
Beneït qui pot, despreocupat, veure com hores,
dies i anys s’esmunyen suaument,
amb salut de cos i pau mental,
tranquil de dia,
ben adormit de nits; estudi i lleure,
ben conjuntats; i dolç esbarjo;
i innocència, que complau més
tot meditant.
Així vull viure, desapercebut, desconegut;
i així morir sense que em planyin;
robat al món, i ni una pedra
per dir on sóc.
Poesia anglesa i nord-americana. Traducció de Francesc Parcerisas. Barcelona: Ed. 62, 1885, p. 220.