Sweet pliability of man’s spirit!

Gustave Doré (1832-1883), Don Quixote (c. 1860).


«Sweet pliability of man’s spirit, that can at once surrender itself to illusions, which cheat expectation and sorrow of their weary moments!»


«Dolça flexibilitat de l’esperit humà, que es pot lliurar tot d’una a les il·lusions, que burlen les inquietuds i les preocupacions dels moments difícils!»

Laurence Sterne (1713-1768), Un viatge sentimental per França i Itàlia [A Sentimental Journey Trough France and Italy, 1768]. Traducció de Joaquim Mallafré. Barcelona: Destino, 2001, p. 132.