Age

Un jueu ultraortodox tria una branca de murtra, una de les quatre espècies de plantes que es fan servir durant la celebració del Sukkot. Fotografia: Menahem Kahana.


«Age is an issue of mind over matter. 
If you don’t mind, it doesn’t matter.»
Mark Twain (1835-1910)