Flor del fenàs

Nefertiti (c. 1370-c. 1330). Berlín, Neues Museum.


«Enganosa és la glòria mundanal, e per tothom menyspreada; car no és sinó així com la flor del fenàs, o com la fum o vapor de la terra, qui soptosament despareixen.»
Bernat Oliver (f. S. xiii-1348), Excitatori de la pensa a Déu. A cura de Pere Bohigas, NCl, 99.