L’autèntic resta en la posteritat

Jesica Ruth’s Autoretrato.

«Ah!, allò que ens naix del més profund del 
                                                                        [pit,
allò que llavis tímids barbotegen,
adés fracassa, adés potser reïx,
engolit per l’impuls de l’instant bàrbar.
Sovint han de passar primer molts anys
fins que apareix la forma consumada.
El que brilla ha nascut per a l’instant,
l’autèntic resta en la posteritat.»
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), Faust. Traducció de Jaume Ortolà. Barcelona, Riurau Editors, 2009, p. 20. (Preludi en el teatre)