Anotació

A man who has been captured by an idea

ARISABAJA4

Antoni Arissa (1900-1980), Sense títol (1930-1936).

 

«Va llegir la nota a poc a poc i es quedà absort en uns pensaments, no pas capriciosos, però sí irregularment intensos, com els d’un home que ha estat presa d’una idea.»

 

«He read the note slowly, and fell into thought, not moody, but fitfully intense, as that of a man who has been captured by an idea.»

 

Thomas Hardy (1840-1928), L’alcalde de Casterbridge [The Mayor of Casterbridge, 1886]. Traducció de Lluís Comes i Arderiu. Barcelona: Columna, 1998, p. 44 (cap. 6).

 

 

Anotació

Grisor

ARISABAJA6

 Antoni Arissa (1900-1980), Untitled (1930-1936). Exposició Arissa. L’ombra i el fotògraf, 1922-1936 al CCCB, fins al 12 d’abril de 2015.

 

«Evidentment, a casa, el que hi sobra és grisor.»

 

Josep Pla (1897-1981), El quadern gris (1966), 21 d’abril de 1918.