La fulla

Winslow Homer (1836-1910), A Wall, Nassau (1898).Pietat de la natura


A l’arbre hi ha una fulla que mig se’n porta l’aura,
i l’últim raig del  dia, que ho veu, encar la daura.

Josep Carner (1884-1970), L’oreig entre les canyes (1920). Edició de Jaume Coll. Barcelona: Ed. 62, 2006, p. 83.