Who I am?

Stoya, Bizarre.


«There is not a more perplexing affair in life to me, than to set about telling any one who I am, – for there is scarce any body I cannot give a better account of than myself; and I have often wished I could do it in a single word, – and have an end of it.»


«En la vida no hi ha cosa que m’amoïni més que haver d’explicar a algú qui sóc, perquè segurament ho faria millor de qualsevol altre que de mi. I sovint m’hauria agradat de fer-ho amb una sola paraula i acabar d’una vegada.»

Laurence Sterne (1713-1768), Un viatge sentimental per França i Itàlia [A Sentimental Journey Trough France and Italy, 1768]. Traducció de Joaquim Mallafré. Barcelona: Destino, 2001, p. 130.To the best in Christendom!

Stoya.«Three bottles of port (for he drank no other sort of wine) were placed before us, with as many water glasses, which were immediately filled to the brim, after his example, by each out of his respective allowance, and emptied in a trice “to the best in Christendom”.»
«Dispusieron delante de nosotros tres botellas de Oporto (pues no bebía ninguna otra clase de vino) y otras tantas copas de agua, que de inmediato llenamos hasta el borde siguiendo su ejemplo y vaciamos de golpe “a la salud del mejor de toda la Cristiandad”1
1. El brindis completo, muy popular en la época, rezaba «a la salud del mejor coño de toda la Cristiandad». (Nota del traductor)
Tobias Smollett (1721-1771), Las aventuras de Roderick Random [The Adventures of Roderick Random, 1748]. Edición y traducción de Miguel Ángel Pérez Pérez. Madrid: Cátedra, 2010, cap. LVI, p. 539.