Anotació

La Nit

Misha, by Shakhabalov

Misha, by A. Shakhabalov.

 

«Va arribar la Nit, que fa reposar els treballs dels homes, i va asserenar igualment tota la terra.»

 

Apol·loni de Rodes (Alexandria d’Egipte 295 aC-215 aC), Les Argonàutiques [Ἀργοναυτικά]. Traducció de Francesc Josep Quartero. Barcelona: La Magrana, 2002, p. 318.