No desir tant

Woman nude, 1920.


SPARÇA
No desir tant      del món la senyoria
com lo tieu cors      on vey florir belhesa
ab tal valor,      que notable valia
honrar te vol      per te granda bonesa.
E donchs, si·t play,      sor dolça, consolar
vulhes mon dans      [fes] me vida joyosa,
que nunqua may      res me pot contrestar
si·m val ton pretz,      senyora valarosa.
Joan Basset [c. S. xiv-xv]. Edició Pere Bohigas.