Criteris

Una dona amb passamuntanyes participa en una concentració en suport del grup de punk rus Pussy Riot a fora de l’ambaixada russa a Berlín. Fotografia: Markus Schreiber.


«El senyor Pagès tenia una condició que no sol pas ésser rara en el país: solia formar criteri d’una qüestió abans de fer el menor esforç per conèixer-la.»
Josep Pla (1897-1981), Nocturn de primavera (1953). Barcelona: Destino, 2006, p. 139.