Què sóc jo?

Estol de grues volant cap al crepuscle, Linum, Alemanya, 2010. Sean Gallup/Getty Images.

«Si jo no estic per a mi, ¿qui estarà per                                                        [a mi?
I quan jo estic per a mi, ¿què sóc jo?
I si no ara, ¿quan?
Tractat Abot, cap. I. A: La saviesa dels Pares d’Israel. El tractat Abot de la Misnà. Traducció del text hebreu i arameu de Joan Ferrer. Barcelona: Fragmenta, 2010.