If it be thus to dream, still let me sleep!

Paul Cézanne (1839-1906), Trois crânes(1900). Detroit Institute of Arts.


sebastian

What relish is in this? how runs the stream?
Or I am mad, or else this is a dream:
Let fancy still my sense in Lethe steep;
If it be thus to dream, still let me sleep!

William Shakespeare (1564-1616), Twelfth Nightor What You Will (c. 1599-1601), act IV, scene I, verses 60-64.


A què resigna tot això ¿D’on bufa el corrent?
O estic boig  o això és un somni.
Doncs que la il·lusió capbussi encara els meus somnis                                     [dins l’aigua del Leteu.
Si els somnis són aquests, que el son no pari!

William Shakespeare, Nit de Reis. Traducció: Josep M. de Sagarra.