Anotació

Le Bon Sens

Honor de cavalleria (2006), d’Albert Serra.

 
 

«El bon sentit és la cosa més ben repartida del món, ja que tothom pensa estar-ne tan ben proveït que fins aquells qui són més difícils d’acontentar en qualsevol altra cosa no acostumen a desitjar-ne més del que tenen.»

«Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ; car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n’ont point coutume d’en désirer plus qu’ils en ont.»

René Descartes (1596-1650), Discurs del mètode (Discours de la méthode, 1637). Traducció Pere Lluís Font. Barcelona: Edicions 62, 2008, p. 53 (Primera part).

 

El bon sentit

Una manifestant pren part en la marxa de Tòquio de l’11 de setembre de 2011, que marcava els sis mesos exactes des del terratrèmol i tsunami de l’11 de març. Fotografia: Issei Kato.


«El bon sentit és la cosa més ben repartida del món, ja que tothom pensa estar-ne tan ben proveït que fins aquells qui són més difícils d’acontentar en qualsevol altra cosa no acostumen a desitjar-ne més del que tenen.»
René Descartes (1596-1650), Discurs del mètode (1637). Traducció Pere Lluís Font. Barcelona: Edicions 62, 2008, p. 53.