Déu es diverteix

Atribuït a Francisco de Goya (1746-1828), El colós, 1818-1825. Madrid, Museu del Prado.


«I, sospirant suaument, exhalà: 
“Sabeu? Déu es diverteix.”
I morí.»
André Schwarz-Bart (1928-2006), El darrer just (Le Dernier des justes, 1959). Traducció Joan Oliver. Barcelona, Vergara, 1963, p. 36.