A la fi

Jan Saudek, Jan’s Heaven.


«A la fi sempre depenem
de criatures que hem creat.»

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), Faust. Traducció de Jaume Ortolà. Barcelona, Riurau Editors, 2009, v. 6.861. (Segona part de la tragèdia, acte segon)