Anotació

No rendir-se

Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid by CHEMA MOYA

Rita Maestre, regidora i portaveu de l’Ajuntament de Madrid, ha estat avui jutjada pel Nou Tribunal de la Inquisició espanyol pel “cas Capilla”, la protesta l’any 2011 a la capella de la Universitat Complutense de Madrid. Fotografia: Chema Moya.

 

«Ser valent és no rendir-se tot i saber que no hi ha res a fer.»

 

Harper Lee (1926), Matar un rossinyol [To Kill a Mockingbird, 1960]. Traducció de Xavier Pàmies. Barcelona: Labutxaca, 2015, p. 148.