El que hom no sap

Margaret Bourke-White, Vanitie, International Yacht Races, 1934.

«El que hom no sap precisament li cal
i allò que sap no ho pot usar.»

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), Faust. Traducció de Jaume Ortolà. Barcelona, Riurau Editors, 2009, vv. 1.066-1.067. (Primera part de la tragèdia)