Anotació

Gaudiu de la vida, amics!

Henri Rousseau (1844-1910), Una tarda de Carnaval (1886). Philadelphia Museum of Art.

«Mentrestant gaudiu de la vida, amics: jo reconec la seva insignificança i no em queixo…»

Alexandre S. Puixkin (1799-1837), Eugeni Oneguin (1823-1832). Traducció de Xavier Roca-Ferrer. Barcelona : Columna, 2001, cap. II, p. 104.