Anotació

Yes, We Cunt!

101 Vaginas, by Philip Werner

101 Vaginas, by Philip Werner.

 

 

«Els tres principis bàsics de la salut i del benestar corporal són: menjar frugalment, beure amb moderació i no copular en excés.»

 

Abdal·lah ibn Almuqaffa (720-757), Ètica i educació per a governants [Alàdab alkabir]. Traducció de l`àrab i introducció de Margarida Castells Criballés. Barcelona: Angle, 2014, p. 64.