L’hàbit obsessiu de llegir

Thomas Millet, Hidden Portraits.


«El  meu hàbit obsessiu de llegir, l’interès que em desvetllava la vida mental, havia compensat una enorme part de la solitud que cada vegada havia experimentat més. Amb cada llibre, em semblava que establia un vincle exaltat amb el seu autor, a qui oferia tota l’atenció i la cortesia que no sabia aportar a les relacions humanes.»

Pankaj Mishra, Els romàntics (The Romantics, 1999). Traducció de Pep Julià amb la col·laboració de Richard Cowper. Barcelona: Empúries/Anagrama, 2000, p. 69.