Orinal

El governador del Banc d’Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, àlies MAFO, ha presentat la dimissió arran de la gran crisi financera de bancs i caixes.

«El vell mariscal de Villeroi, gat vell de la cort, deia faceciosament que calia aguantar l’orinal dels ministres mentre estaven en el poder, i abocar-los-hi pel cap tan bon punt hom s’adonava que els començava a fallar un peu.»
Duc de Saint-Simon [Louis de Rouvroy] (1675-1755), Memòries. Traducció i notes de Joan Casas. Barcelona: Edicions 62, p. 130. (MOLU, 37)