Flor del fenàs

Nefertiti (c. 1370-c. 1330). Berlín, Neues Museum.


«Enganosa és la glòria mundanal, e per tothom menyspreada; car no és sinó així com la flor del fenàs, o com la fum o vapor de la terra, qui soptosament despareixen.»
Bernat Oliver (f. S. xiii-1348), Excitatori de la pensa a Déu. A cura de Pere Bohigas, NCl, 99.

Conèixer de prop

Tuthmosis, Nefertiti«Bonica és la bellesa d’Ammon», 1.345 aC. Berlín, Neues Museum.

«Conèixer de prop l’ésser humà és una feina bruta.»
Hanif Kureishi (*1954), Una cosa per explicar-vos (Something to Tell You, 2008). Traducció de Francesc Rovira. Barcelona: Empúries/Anagrama, 2009, p. 12.