Anotació

Omnia

Imatge

 Casa Bofarull, antiga masia del municipi dels Pallaresos reformada per l’arquitecte Josep M. Jujol. Fotografia: Jacqueline Poggi.

 

«Examineu-ho tot i quedeu-vos amb el que és bo.»

«Omnia autem probate quod bonum est tenete.»

Primera carta als Tessalonicencs 5, 21.