Privat

Brussel·les (Bèlgica). Fotografia: François Lenoir.


«No t’hi acostis. 
És privat.»
Edmund de Waal (*1964), La llebre amb ulls d’ambre. Una herència oculta. [The Hare with Amber Eyes, 2010). Traducció de Carles Miró. Barcelona: Quaderns Crema, 2012, p. 371.