Anotació

La democràcia més gran de totes

L’excel·lent actor Philip Seymour Hoffman (1967-2014), mort recentment, en un fotograma de la pel·lícula Charlie Wilson’s War (Mike Nichols, dir., 2007)

«Mort, la democràcia més gran de totes. La queixa més antiga del món. Ens esquitxa a tots. Rics i pobres. Grassos i prims. Pares i filles. Mares i fills.»

Colum McCann (*1965), Que el món no pari de rodar. [Let the Great World Spin, 2009.] Traducció d’Anna Turró Armengol. Barcelona: La Magrana, 2010, p. 148.