Que no us plantin la Llufa!

llufa 
[1696; d’origen onomatopeic i expressiu]
f FISIOL Ventositat produïda sense estrèpit. 
fer llufa (una bomba, un petard, etc.) p anal Cremar-se sense explotar. 
fer llufa (una persona o una cosa) fig Fallir, no respondre de la manera que hom esperava. 
FOLK Tros de paper o de drap, generalment en forma de ninot, que hom penja a l’esquena d’algú, per burla, el dia dels Innocents. 
penjar (o posarla llufa (a algú) fig Fer-li’n alguna abusant de la seva confiança, de la seva candidesa. 
BOT Pet de llop.