Anotació

La política de la no-política

Retrat de l’artista Ai Wei Wei (a Beijing, Xina, 6-II-2012), de Stefen Chow, publicat per la revista Smithsonian. Segon premi del World Press.

 

 Tot l’art ha de ser polític?

–No crec que l’art hagi de ser polític, però crec que tot allò que intenta evitar la política és un problema. Perquè si veus el sofriment de la gent, la injustícia i la mort, però només intentes pintar un quadre bonic, és una decisió que també acaba sent molt política. L’art hauria d’explicar la veritat i establir la seva pròpia ètica. Si no, no té cap mena de rellevància.

Does art have to be political?

–No, but I believe that everything that tries to avoid politics is a problem. If you see the suffering, injustice and death, but all you want is to paint a pretty picture; that is a political decision. Art should explain reality and establish its own ethics. If it doesn’t, then it has no relevance.

Presència (3 nov. 2013).