Anotació

Usurer

Dark Memorie de Gian Paolo Barbieri.

«Com que l’amor és un usurer implacable (perquè al fons de les passions més pures hi ha sempre un esperit de lucre exorbitant en l’aspecte sentimental per mitjà de l’intercanvi de cors, tal com hi ha un esperit de lucre exorbitant en l’aspecte físic o material en el fons de les passions de més baixa estofa), cada matí els sentiments li fluctuaven tant com el mercat de valors pel fet que fa al càlcul de les possibilitats que tenia.»

Thomas Hardy (1840-1928), Lluny del brogit del món [Far from de Madding Crowd, 1874). Traducció de Xavier Pàmies. Barcelona: Viena, 2013, p. 29.