Anotació

Fats

Francisco de Goya (1746-1828), Átropos o Las Parcas (Pinturas negras, 1819–1823). Madrid, Museo del Prado.

«Hi ha gent —jo entre ells— que detesta els finals feliços. Ens sentim estafats. El mal és la norma. Elfat no s’ha de manipular.»

Vladimir Nabokov (1899-1977), Pnin (1957). Traducció de Marta Pere. Barcelona: RBA La Magrana , 2013, p. 24.

Anotació

Seria fantàstic dissoldre’s en el paisatge!

Hainan, China. A man takes a dip in a river in Qionghai. Photograph: Ed Jones.

 

«No sé si s’ha observat mai que una de les característiques principals de la vida és l’aïllament. Si no ens recobreix una pel·lícula de carn, ens morim. L’home existeix a condició que estigui separat del que l’envolta. El crani és un casc d’astronauta. Si te’l treus, és la fi. La mort és el despullament, la mort és comunió. Seria fantàstic dissoldre’s en el paisatge, però fer-ho suposa l’extinció del tendre ego.»

Vladimir Nabokov (1899-1977), Pnin (1957). Traducció de Marta Pere. Barcelona: RBA La Magrana , 2013, p. 19.


Education!

Vintage Photography.
«Després passaven a les converses entre col·legues pròpies dels professors europeus a l’estranger, amb sospirs i gestos del cap, sobre “el típic estudiant universitari americà” que no sap res de geografia, és immune al soroll i es pensa que els estudis només són un mitjà per arribar a tenir una feina ben pagada.»
«Next, they switched to the usual shop talk of European teachers abroad, sighing and shaking heads over the ‘typical American college student’ who does not know geography, is immune to noise, and thinks education is but a means to get eventually a remunerative job.»
Vladimir Nabokov (1899-1977), Pnin (1957). Traducció de Marta Pere. Barcelona: RBA La Magrana , 2013, cap. 5, p. 123.