Bruegel redescobert

Pieter Bruegel el Vell (1525/1530-1569), El vi de la festa de Sant Martí, c. 1565-1568. Col·lecció particular.