Anotació

Creguem-ho? Va! Potser és veritat.

Hendrick Goltzius (1558-1617), Horatius Cocles, from the series The Roman Heroes (c. 1586).

David, frèvol minyó que no s’adona
de la seva absoluta inanitat,
s’acara amb un gengat armat i cuirassat,
només amb una fona.
Creguem-ho? Va! Potser és veritat.
Branda la fona i comença el combat.
El còdol brunz i colpeix l’adversari
al mig del front sumari:
sobtadament l’abat.
Creguem-ho? Va! Potser és veritat.
David ver el jagut es precipita
—botxí amateur i mal soldat—
i amb l’espasa enemiga decapita
Goliat, Goliat!
Creguem-ho? Va! Potser és veritat.
David jove pastor, bell a la  vista,
esdevé rei i poeta i arpista
i en tot aconsegueix suprema qualitat.
Creguem-ho? Va! Potser és veritat.

Pere Quart (1899-1986), Les decapitacions (1934), XIV.