Pares adoptius

Jacques Louis David (1748-1825), La intervenció de les Sabines (detall) (1799). Paris, Museu del Louvre.

«Cada un va ser important per a mi a la seva manera; tots ells van ser personatges amb qui polemitzar, mentors que encarnaven o abraçaven grans ideals i que em van ensenyar a transitar pel món i les seves obligacions; els pares adoptius que, cada un al seu moment, van haver de quedar també relegats juntament amb el seu llegat i van haver de desaparèixer per deixar pas a l’orfenesa absoluta que és l’edat adulta; quan estàs en aquest món tot sol.»

Philip Roth, Em vaig casar amb un comunista [I Married a Communist, 1998]. Traducció de Xavier Pàmies. Barcelona: La Magrana, 2012, p. 267.