Res a dir

Sant Pol de Mar, parc del Litoral, 02-iii-2011.
«Molt de Twitter, molt de Facebook i res a dir.»
Michael Wadleigh (*1942) (La Vanguardia, 3-iii-2011).