…lentitud

Representació de la dansa clàssica Kuchipudi. Hyderabad, Índia. Mahesh Kumar/A/AP, 2011.

Cultura és lentitud.
Dámaso Alonso (1898-1990)