Anotació

Uròbor

Serpiente_alquimica

A copy of a 1478 drawing by Theodoros Pelecanos of an alchemical tract attributed to Synesius.  The ouroboros or uroborus is an ancient symbol depicting a serpent or dragon eating its own tail. Originating in ancient Egyptian iconography, the ouroboros entered western tradition via Greek magical tradition and was adopted as a symbol in Gnosticism and Hermeticism, ll and most notably in alchemy. Via medieval alchemical tradition, the symbol entered Renaissance magic and modern symbolism, often taken to symbolize introspection, the eternal return or cyclicality, especially in the sense of something constantly re-creating itself. It also represents the infinite cycle of nature’s endless creation and destruction, life and death. The term derives from Ancient Greek: οὐροβόρος, from οὐρά ‘tail’ + βορά ‘food’, from βιβρώσκω ‘I eat’.

 

 

(La novetat ens tempta sempre a tots.)

 

 

Aleksandr S.Puixkin (199-1837), La Gabrielíada (1821). Traducció d’Helena Vidal. Figueres: Cal·lígraf, 2015, p. 47.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotació

Déu és gelós

Lawrence Jennifer(1).jpg

Jennifer Lawrence.

 

 

Déu és gelós. Què podrà fer la verge?
No us lamenteu, princesa del meu cor,
oh, dones, de l’amor dipositàries,
que amb tanta habilitat aconseguiu
fer ballar el cap al vostre amat promès,
distreure la mirada més experta
i disfressar els efectes del pecat
amb el més cast dels vels de la innocència…
La filla sorneguera té per mestra
la seva mare en l’art de fer posat
de vergonyosa i d’estrafer el dolor;
juga molt bé el paper la nit de noces,
i l’endemà s’aixeca amb cara pàl·lida,
passeja el cos extenuat i lànguid,
l’home és feliç, la mare està tranquil·la,
i allà al carrer s’espera el vell amic.

 

 

Aleksandr S.Puixkin (199-1837), La Gabrielíada (1821). Traducció d’Helena Vidal. Figueres: Cal·lígraf, 2015, p. 63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotació

On es viu més bé?

Celestun-Mexico-Flamingos fly over a wetland reserve

Celestun, Mexico, Flamingos fly over a wetland reserve. Picture taken December 6, 2011 by Victor Ruiz Garcia.

 

«—Vet aquí les conseqüències de veure món! ¿On es viu més bé?

»—Allà on no som.»

 

Alexandre S. Puixkin (1799-1837), Eugeni Oneguin (1823-1832). Traducció de Xavier Roca-Ferrer. Barcelona : Columna, 2001, cap. VII, p. 187.

 

 

 

 

Anotació

La natura ens ha creat plens de contradiccions

Robert Wilson - LadyGaga The Death of Marat, 2013

Robert Wilson, Lady Gaga: The Death of Marat (2013).

 

«Malgrat tot, aquell terror l’encantava secretament, que la natura ens ha creat plens de contradiccions.»

 

Alexandre S. Puixkin (1799-1837), Eugeni Oneguin (1823-1832). Traducció de Xavier Roca-Ferrer. Barcelona : Columna, 2001, cap. V, p. 155.

 

 

 

 

Anotació

Quaderns

Man Ray - Meret Oppenheim

Man Ray (1890-1976), Portrait of Meret Oppenheim (Erotique Voilée), 1933.

 

«Feliç aquell que s’aixeca d’hora del banquet de la vida sense haver escurat el vas de vi fins a l’última gota o aquell que no ha llegit la novel·la de la vida fins a la darrera pàgina i és capaç d’acomiadar-se’n abruptament, com ara faig jo del meu Oneguin.»

 

Alexandre S. Puixkin (1799-1837), Eugeni Oneguin (1823-1832). Traducció de Xavier Roca-Ferrer. Barcelona : Columna, 2001, cap. VIII, p. 231.