Anotació

Hàbits

Isaac Julien, Yishan Island, Mist (Ten Thousand Waves), 2010.

«Quan el  cel no ens pot donar la felicitat, ens envia l’habitud, que és el seu substitut millor.»

Alexandre S. Puixkin (1799-1837), Eugeni Oneguin (1823-1832). Traducció de Xavier Roca-Ferrer. Barcelona : Columna, 2001, cap. II, pp. 104.