Anotació

La Invenció del Bes

El famós petó de Madonna i Britney Spears a la gala dels MTV Awards 2003.
 
Invenció del bes
Doncs, l’Amor i l’Oblit eren germans;
poc enfora de l’un, l’altre es paixia.
(Sabeu que l’un ens lleva tot descans,
però que l’altre bé hi coneix metgia.)
—Trobí un senyal no imaginat abans
—deia l’Amor—, i és la besada pia,
tendre segell en boca dels amants,
amb dolç desmai i enfosquiment del dia.
Ja, però, vaig tement-me que la raça
dels homes, abocant-se al nou delit,
més minvarà la seva vida escassa—.
I en veient son germà mig penedit:
—Posaré quatre sous —deia l’Oblit—
del meu sopor en cada bes de massa.

Josep Carner (1884-1970), Poesia, text de l’edició de 1957 revisat i establert per Jaume Coll.Barcelona, Quaderns Crema, 1992, p. 377 [Ofrena] [La paraula en el vent, 1914; La inútil ofrena, 1924].